Utskriftsvennlig side

Langfjord kirke

ble innviet 20.august 1891 av biskop Skaar. I 1904 ble skipet forlenget med en fjerdedel. Arkitekt er Trygen/evjeni Tromsø og kirken har 250 sitteplasser. Det er galleri bakerst. Kirken ble påbygd i 1965.

Beliggenhet. Kirken ligger nydelig til i Langfjrod, ca 85 km vest for Alta. Den ligger ved RV 882, ca 4 km fra E6.

Kirken er områdekirke for ca 250 mennesker.

Inventar

Altertavlen er "Åpenbarelsen" fra 1926.

Døpefonten og prekestolener i tre fra 1891.

Kirkesølvet består av kalk, særkalk og oblatfat. I tillegg er det 4 lysestaker i messing.

Lesepulten er fra 2004.

Alterduken er i hardangersøm og antependium er laget i 1964 av av Anna Tiberg og av P.Karlstrøm i 1984.

Messehagel ble anskaffet i 1947 for Nordlanske Kirke- og Skolefonds regning.

Orgelet er fra 1993, et Plenum Gem orgel med 2 manualer.

Kirkeklokke fra 1891. Ved ringing nyttårsaften i 1948 brast kirkeklokken. Den ble omstøpt av Olsen-Nauen klokkestøperi. Ved bidrag fra Nordlanske Kirke- og Skolefond og ved privat innsamling ble det mulig å få en klokke på 170 kg, mens den gamle hadde veid 82 kg. Den nye klokka ble hengt opp høsten-49.

Kirkebyggets historie

Planene for en kirke i Langfjord har en lang forhistorie. Den nærmeste kirken var i Talvik, flere timers seilas unna. Byggearbeidet kom totalt på kr 9.000, og i avisreferatet betegnes kirken som et praktbygg!

Kirken sto i 1945, etter krigens slutt, men den var svært ramponert. Den var blirr brukt som overnattingssted for tyske transporter. 12 av benkene var borte, trolig brukt som brensel, videre var ei ytterdør og to tårnbenker ødelagt. Gulvbøyeren var borte og alle 21 parafinlampene, samt et fag gardiner i koret. En 7-armet lysestake hadde for  armene brukket av. Kikreklokkene var også forsvunnet, men altertavlen var evakuert til Kongsberg gruver. Messehagelen var borte, samt alterduken. Kirkeklokker og toppstykket til altertavlen ble funnet i Bjerkvik og sendt tilbake til kirken i 1946. Samme år ble nye benker laget og bygningsmessige skader for øvrig utbedret. Ny alterduk ble skjenket i 1947 av fru advokat Haaland fra Harstad.

Da altertavle og lysestaker kom tilbake fra Kongsberg, fulgte det med et par små staker i messing som ikke tilhørte noen av kirkene i Talvik eller Alta prestegjeld. Det lykkes ikke å finne ut hvor de hørte hjemme, og de ble plassert på altereat i Langfjord kapell, hvor det var bruk for dem.

 

Se tidligere utgaver »
KALENDER
17 Desember
11:00 Gudstjeneste, Rognsund Kirke
11:00 Gudstjeneste, Nordlyskatedralen Alta Kirke
11:00 Gudstjeneste, Storekorsnes Kpl.
19 Desember
12:00 Skolegudstjeneste, Leirbotn Kirke
20 Desember
08:45 Skolegudstjeneste, Talvik Kirke
24 Desember
12:00 Familiegudstjeneste, Alta kirke
13:00 Familiegudstjeneste, Nordlyskatedralen Alta Kirke
14:00 Familiegudstjeneste, Leirbotn Kirke

Linker
»
»
Kontaktinfo

Postboks 1172
9504 ALTA

Tlf:  78 44 42 70
Fax: 78 44 42 80

Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Alta kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no