Søndagsskole i Nordlyskatedralen Alta kirke

I første omgang vil det bli søndagsskole en gang hver måned, på følgende datoer:
15.januar, 19.februar, 12.mars, 3.april, 21.mai, 4.juni og 2.juli.
Det kan bli aktuelt å utvide tilbudet, dersom oppslutningen om søndagsskolen tilsier det.
Vi er svært takknemlige for at Liv Astrid Nyvoll har tatt initiativ til, og vil være hovedansvarlig for søndagsskolen. 
Alta menighet håper at mange vil slutte opp om søndagsskolen i Nordlyskatedralen.

  
Av: Kristín Østby   Publisert: 05.01.2017
 

Se tidligere utgaver »
KALENDER
19 November
11:00 Gudstjeneste, Talvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Nordlyskatedralen Alta Kirke
17:00 Gudstjeneste, Elvebakken Kirke
22 November
18:00 Musikkandakt, Nordlyskatedralen Alta Kirke
26 November
11:00 Gudstjeneste, Rafsbotn Kapell
11:00 Gudstjeneste i Nordlyskatedralen Alta Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tverrelvdalen Bedehus
03 Desember
11:00 Gudstjeneste, Nordlyskatedralen Alta Kirke

Linker
»
»
Kontaktinfo

Postboks 1172
9504 ALTA

Tlf:  78 44 42 70
Fax: 78 44 42 80

Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Alta kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no