Vielser

 

Priser for vigsel, der ingen av brudefolkene er medlemmer av Den norske kirke, eller de bor utenbygds:

Leie av kirke og kirketjener, kr 2.000,-

Leie av Alta kirke, kr 2.500,-

Leie av prest, kr 2.160,-

Leie av organist, kr 2.000,-

Akkompagnement av solister, kr 650,- (inkl. ved betalt leie av organist)

  
Av: VIKAR   Publisert: 17.02.2015
 

Se tidligere utgaver »
KALENDER
19 November
11:00 Gudstjeneste, Talvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Nordlyskatedralen Alta Kirke
17:00 Gudstjeneste, Elvebakken Kirke
22 November
18:00 Musikkandakt, Nordlyskatedralen Alta Kirke
26 November
11:00 Gudstjeneste, Rafsbotn Kapell
11:00 Gudstjeneste i Nordlyskatedralen Alta Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tverrelvdalen Bedehus
03 Desember
11:00 Gudstjeneste, Nordlyskatedralen Alta Kirke

Linker
»
»
Kontaktinfo

Postboks 1172
9504 ALTA

Tlf:  78 44 42 70
Fax: 78 44 42 80

Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Alta kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no